Behandling för erektil dysfunktion

Hur man hjälper män


Hämmare av fosfodiesteras typ 5

Erektil dysfunktion definieras som permanent eller återkommande oförmåga att uppnå eller behålla en erektion av penis tillräcklig för tillfredsställande samlag. Detta problem är vanligt i hela världen och är starkt förknippad med åldersrelaterade sjukdomar, och därmed förekomsten av erektil dysfunktion är sannolikt öka väsentligt som globala befolkningens åldrande. Erektil dysfunktion är associerad med en betydande psykisk nöd för män och deras partners och var tydligt förknippat med hjärt-och kärlhälsa problem och komorbiditet och Sentinel händelser för allvarliga sjukdomar i framtiden.

Selektiv hämmare av fosfodiesteras typ 5 (PDE5Is) har revolutionerat behandling av erektil dysfunktion hos män. Som en behandling på efterfrågan har PDE5Is utmärkt effekt och säkerhet vid behandling av erektil dysfunktion på grund av det breda spektrumet av etiologi. Men dessa läkemedel har biverkningar profiler som är besvärande för vissa patienter, till exempel huvudvärk, dyspepsi, myalgi, etc. i tillägg, många patienter och deras partners gillar inte behovet på begäran behandling för erektil dysfunktion, med hänvisning till en önskan om mer spontanitet sexuella interaktioner.

Den långa halveringstiden för Viagra lämpar sig väl för denna dosering och passerar fördelen med separation av medicin från sexuella interaktioner, lägre dos terapin har också teoretiska fördelen med låg frekvens av biverkningar.

I denna studie undersöker vi det aktuella läget när det gäller denna nya strategi för förvaltning av erektil dysfunktion, betonar de publicerade rapporterna av effektiviteten och tolerabilitet av daglig dos Viagra.

Viagra i Sverige - ED Behandling

Create your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!